• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-05-25

Konkurs Nr 25/A/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

2017-05-24

Konkurs Nr 24/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 50 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

2017-05-24

Konkurs Nr 23/A/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

2017-05-24

Konkurs Nr 22/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza dla osób bezrobotnych nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2017-05-23

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje

że w dniach 29 maja – 02 czerwca 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

2017-05-22

Konkurs Nr 21/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2017-05-22

Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA”

Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA”

2017-05-10

Konkurs Nr 20/PR/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 10 osób długotrwale bezrobotnych w ramach programu regionalnego.

2017-05-08

Konkurs Nr 19/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2017-04-28

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim w 2016 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim w 2016 roku

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2014-08-26 11:12 | Redagował: Administrator PUP Grójec 2014-08-26 11:12
Odwiedziny: 291310

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl