• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-09-05

Zapraszamy

do korzystania z nowej strony internetowej Urzędu

2017-09-01

Konkurs 44/POWER/2017

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania dla 4 osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-08-31

Oferta na modernizację Systemu kolejkowego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na modernizację Systemu kolejkowego.

2017-08-30

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje

że w dniach 4 września – 11 września 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

2017-08-23

Konkurs Nr 43/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza dla 7 osób bezrobotnych nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2017-08-23

Konkurs Nr 42/A/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 14 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego z algorytmowych środków Funduszu Pracy.

2017-08-16

Konkurs Nr 41/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

2017-08-16

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim za I półrocze 2017 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim za I półrocze 2017 roku.

2017-08-10

Konkurs Nr 40/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

2017-08-10

Konkurs Nr 39/POWER/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim

Zobacz wszystkie aktualności

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2014-08-26 11:12 | Redagował: Administrator PUP Grójec 2014-08-26 11:12
Odwiedziny: 315322

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl