• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-07-19

Składanie ofert na dostawę symetrycznego łącza internetowego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę symetrycznego łącza internetowego.

2017-07-19

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje

że w dniach 24 lipca – 28 lipca 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

2017-07-18

Konkurs Nr 35/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

2017-07-13

Konkurs Nr 34/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

2017-06-29

Konkurs Nr 33/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

2017-06-29

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje

że w dniach 3 lipca – 7 lipca 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

2017-06-22

Konkurs Nr 32/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

2017-06-20

Konkurs Nr 31/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

2017-06-20

Oferty na wywóz nieczystości stałych

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i oferentów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wywozu nieczystości stałych z pojemnika typu bóbr 1100 litrów

2017-06-19

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r. oraz w 2017 r.

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2014-08-26 11:12 | Redagował: Administrator PUP Grójec 2014-08-26 11:12
Odwiedziny: 303624

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl